Maruf

Hakkımızda

Gayemiz; evrensel İslâmî ve insanî değerlerden hareketle, İslam’ın temel değerlerinden taviz vermeden, meşrep ve mezhep farklılıklarına rağmen, İslam’ın iyilik mesajını günümüz insanına ulaştırmaktır. Nihai hedefimiz; gittikçe dünyevileşen ve derinliği azalan dindarlığımıza uhrevi bir derinlik kazandırmak ve iyiliğin (maruf) hakim olması için taşın altına elimizi sokmaktır. Modelimiz; insanlık tarihinde bir benzeri olmayan, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) iyi insan yetiştirme ve mutlu bir toplum oluşturma yöntemidir. Mescid-i Nebevî gibi hayatın merkezinde duran Cami, İslamî ilimlerin tahsil edildiği İslamî İlimler Merkezi, Kız Kur’an Kursu, Yatılı Erkek Kur’an Kursu, Kütüphane, Konferans Salonu, Misafirhane, Kreş ve Anaokulu’ndan oluşan büyük bir kompleks/külliye bünyesinde bu modeli hayata geçirmeyi planladık. Bu kompleks/külliyede yediden yetmişe her yaştan insanımıza yönelik birim ve programlar belirledik. Bu şekilde bir taraftan cami dersleri, Kur’ân eğitimi, panel ve konferanslar, İslam kültürüne dair sergi ve gösterimler, ebru ve ney kursları gibi farklı şekillerde toplumun dini ve kültürel hayatına katkı sağlayacak faaliyetle yapılırken, diğer taraftan yine topluma yön verecek, İslamî ilimlerde derinleşmiş ve bu ilimleri şahsıyla bütünleştirmiş irfan sahibi seçkin insanların yetişmesi için gerekli ilmi, kültürel ve fiziksel ortam hazırlanmış olacaktır. Özelde Bursalılara, genelde tüm Müslümanlara hizmet verecek olan bu müessese için ilk adımları atmış bulunmaktayız. Öncelikli olarak Mâruf İlim İrfan Kültür ve Eğitim Derneği adı altında tüzel kişilik hüviyeti kazanılmış, ardından planladığımız müessese için Bursa’daki en uygun bölge tespit edilmiş ve bu kompleks/külliye için yeterli genişlikteki (3.647 m2) bir arsanın iyilik sever bir ilim-irfan sevdalısı, hayırsever bir kardeşimizin maddi desteği ile Mâruf Derneği adına satın alınması sağlanmıştır..

14