Maruf

Tanıtım

Maruf İlim İrfan Merkezi Tanıtım broşürümüzü Buradan (PDF FORMATINDA) indirebilirsiniz.


Maruf İlim İrfan Merkezi Tanıtım broşürümüzü Buradan (E-Dergi) formatında görüntüleyebilirsiniz.


Tanıtım

 

Her şeyin bir kavga veya rekabet konusu olduğu, kavramların içinin boşalıp değerlerin sığlaştığı, kanaatin azalıp ihtiyaçların sınırsızlaştığı, vefanın diz çöküp ihanetin kıyama kalktığı, maneviyatın değersizleşip dünyeviliğin altın devrini yaşadığı, sevginin azalıp, düşmanlığın çoğaldığı, özetle; iyiliğin ve güzelliğin yerine, kötülüğün ve devasa karanlıkların hüküm sürdüğü bir dünyada, buna aldırış etmeden, bir mum yakabilme mücadelesini konu edinmektedir. Bizlere bu mücadele gücünü veren yüce dinimiz İslam, insanoğlun sadece ahiret mutluluğunu değil, aynı zamanda yaşanabilir bir dünya da vaadetmektedir. Aslında inananları yaşanabilir bir dünyanı oluşturulması için göreve çağırmaktadır.

Müslüman, sadece kendini kurtarmak için uğraşıp, yaşadığı toplumdaki kötü gidişatı görmezden gelemez. Haksızlıklara ve yanlışlıklara “bana ne?” deyip geçemez. Müslüman kendindeki yanlışlıklara dur dediği gibi, içinde bulunduğu dünyadaki yanlışlıklarla da mücade etmelidir. Buna rağmen günümüz Müslümanlarının, iyilikten (mâruf) yana olmak ve kötülükle (münker) mücadele etmek için yeterli hassasiyeti gösterdiklerini söylemek çok zordur. İlme ulaşma imkânları arttığı, çok sayıda ilim adamı ve müessese bulunduğu halde ve yine küçük-büyük çok sayıda İslâmî cemaat ve teşekkül göz doldurmasına rağmen, ideal bireyler ve yaşanabilir bir toplum oluşturma yolunda fazla mesafe alınamadığı ortadadır. Kanaatimizce bu durumun en önemli sebebi, toplumsal dini hayat üzerinde etkili olan insanların yeterince nitelikli olmaması, nitelikli olanların ise, topluma karşı kendini sorumlu hissetmemeleridir. Öyleyse; ahlak ve yaşantısıyla insanlar tarafından sevilen, ilim-irfan sahibi önder kişilerin bulunması gerekmektedir. Nitelikli âlimlerin yetişmesine katkı sağlayacak ve bu alimlerle toplumun buluşmasına imkan verecek çok sayıda müesseseye ihtiyaç bulunduğu ise ortadadır.

“Sizden, hayra çağıran, mârufu (iyiliği)
emreden ve kötülükten men eden
bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa
erenler onlardır.” (Al-i İmran, 3/104)