Maruf

Misyonumuz

1- Kur’ân-ı Kerim’in Yetenekli öğrencilere ezberletilmesi, doğru okuma şekillerinin (aşere-takrib-tayyibe) öğretilmesi ve Kur’ân’ın mana ve muhtevası hakkında genel malumat verilmesi.
2- Köklü İslam ilim geleneğinden tevarüs eden klasik dil öğretim yöntemleri ile modern yöntem ve ensturmanların sentezine dayalı yeni bir anlayışla klasik Arapça dinî metinlerin doğru anlaşılmasında gerekli olan Sarf, Nahiv, Belâgat, Mantık gibi âlî (alet) ilimlerin öğretilmesi.
3- İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerine; temel İslamî ilimlerin klasik kaynaklardan öğretilmesine katkı sunulması.
4- İslam dininin sağlam ve doğru bir şekilde topluma ulaştırılması amacıyla ilahiyat alanından lisansüstü çalışmaların desteklenmesi ve bu çalışmaların yayımlanması.
5- Balkan ülkelerinden gelip Türkiye’de dini eğitim alan öğrencilerin daha nitelikli yetişmesi için çalışmalar yürütülmesi ve Balkanlarda yaşamış olan âlimlerin tanıtılması ve eserlerinin tercüme, tahkik ve tahlil edilerek gün yüzüne çıkarılması.
6- Sahîh dinî bilgi ve telakkinin günümüz toplumlarına ulaştırılması ve İslam’ın öngördüğü iyi insan ve erdemli toplumun inşasına katkı sunacak konferans,panel, seminer, sempozyum, ders ve dinî sanat kurslarının tertip edilmesi ve topluma dönük faaliyet ve yayınların yapılması.

 


الرسالة

 تتدريس العلوم الآلية مثل الصرف والنحو والبلاغة والمنطق -والتي الحاجة ماسة إليها لفهم النصوص العربية القديمة – من منظور جديد يعتمد على التنسيق بين طرق تدريس العربية القديمة المكتسبة من تراثنا الإسلامي الراسخ و المناهج والأدوات الحديثة
تحفيظ القرآن الكريم للطلاب الأكفاء بالطرق و المناهج الصحيحة في القراءات (الشاطبية وطيبة النشر)
دعم الدراسات العليا في مجال الإلهيات, ونشر أعمالها بهدف تحقيق إيصال الدين الإسلامي إلى المجتمع بشكل صحيح وسليم.
بحوث علمية في الاقتصادي الإسلامي وتعزيز تطبيقه في تركيا
إنجاز دراسات من أجل تنشئة الطلاب القادمين من دول البلقان إلى تركيا لتلقي العلوم الإسلامية تنشئة نوعية, وتعريفهم بالعلماء الذين عاشوا في دول البلقان , وترجمة مؤلفاتهم وتحقيقها ونقدها ونشرها