Maruf

İslami İlimler Araştırma Merkezi

İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA MERKEZİ 
(Prof.Dr. Kasim Küçükalp)

AMAÇ: Bu merkezin asıl hedefi lisansüstü çalışmalar yapmak, ilmi toplantılar ve yayımlar gerçekleştirmektir.

FAALİYETLER:

1.Merkezde yürütülecek programlar lisans eğitimi bittikten sonraki yaz dönemiyle başlamakta ve 4 yaz akademisi ve 4 eğitim öğretim yılını kapsamaktadır.

2.Programa dahil olacak adayların Maruf İlahiyat Lisans Takviye programını başarıyla bitirmiş olmaları gerekmektedir. Bu programa dahil olmayıp resmi bir lisans üstü programa kabul edilmiş kişiler ise mülakatla programa dahil edilirler.

3.Öğrencilerin ihtisaslaştıkları alanlarla ilgili derinlikli okuma ve çalışmaları takip etmeleri gerekmektedir. Bu program çerçevesinde tüm  öğrencilerin en az bir yılını yurtdışında (doğu veya batı) bulunmaları gerekmektedir.

4.Programa dahil olan her öğrencinin Maruf İlahiyat takviye programı akademik icra heyetinden bir hocanın danışmanlığında çalışmalarını yürütmesi gerekmektedir.