Maruf

İslam-Toplum Araştırmaları Merkezi

İSLAM-TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

(Prof.Dr. Abdurrezzak TEK – Prof.Dr. Celil KİRAZ)

AMAÇ: Toplumda yaşanan değişimlerin dünü, bugünü ve yarını arasında bir köprü niteliğinde dini tutum ve davranışlarda ortaya çıkan değişimi incelemek, dinî sorunlar ve muhtemel çözümler üzerine araştırmalar yapmak.

FAALİYETLER: Üniversite, Valilik, Belediyeler, Müftülükler ve STK’larla eşgüdümlü olarak, ateizm, deizm, yeni dini oluşumlar, bağımlılık, mülteciler vb. konularda teorik ve alan çalışmaları yürütmek.