Maruf

İslam İktisadı Araştırma Ve Uygulama Merkezi

İSLAM İKTİSADI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ
(Prof.Dr. Abdullah KARAHAN-Dr. Öğr. Üyesi M. Salih KUMAŞ)

AMAÇ: İslam ekonomisi ve finansı alanında gerekli her türlü teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmaları yapmak, İslam ekonomisi ve finansına ilişkin kavramların ve olguların tarihini ve güncel durumunu araştırmak, geleceğine ilişkin analizleri yapmak, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütmek, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, bu amaçla uygulama modelleri geliştirmektir.

FAALİYET: Merkezimiz, Uludağ Üniversitesi İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı programı başta olmak üzere ilgili bazı STK’larla eşgüdümlü çalışmalarla toplumda iş ahlakının güçlenmesi ve İslami finans yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla akademik bilgi, politika ve stratejiler üretmek, kamuoyuyla paylaşmak ve uygulanmasına katkı sunmak. nda kurumlarımızın temsilini sağlayan ve kurumsal ilişkileri geliştiren bir merkez işlevi üstlenmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye’de İslam ekonomisi ve finansına ilişkin farkındalık, bilinç ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi, bu konulardaki araştırmacıların ve ilgi duyanların bilgi ve beceri kazanması amacıyla eğitim ve öğretimlerini sağlamak, bu çerçevede kurs, seminer, kongre ve sempozyumlar, sertifika programları düzenlemek.