Maruf

İslam Dünyası Araştırma Merkezi

İSLAM DÜNYASI ARAŞTIRMA MERKEZİ
(Dr. Öğr. Üyesi Şevket YILDIZ)

AMAÇ: Başta Osmanlı sınırları içinde kalan bölgeler olmak üzere, Müslümanların yaşadığı tüm bölgelere yönelik, dinî, kültürel ve sanat içerikli çalışmalar yürütmek

FAALİYETLER: TİKA, YTB, TDV ve bu alanda faaliyet gösteren STK’lar eşgüdümlü olarak Müslüman nüfusa sahip bölgelerin ilmi birikimi, tarihi değerleri ve güncel durumları üzerine çok boyutlu çalışmalar yapmak. Bu şekilde İslam dünyasının birbiriyle iletişim kanallarının açılması ve böylece bölgesel/uluslar arası işbirliklerinin arttırılmasına katkı sunacak bilimsel çalışma, kültürel gezi ve ziyaretlerin yürütülmesi.