Maruf

Hafızlık Ve Kıraat İlimleri Merkezi

HAFIZLIK VE KIRAAT İLİMLERİ MERKEZİ
(Kurrâ Hafız Mahmut Şevket ÖZTÜRK- Kurrâ Hafız M. Arif Karalı)

AMAÇ: Bu merkez, başta İlahiyat Fakültesi öğrencileri olmak üzere  kabiliyetli talebeleri tespit ederek uygun bir program ile hafızlık yapmalarını sağlamak ve bu şekilde gerek din hizmetleri alanında çalışacak, gerekse akademik düzeyde ilmi araştırmalar yapacak nitelikli insan yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

FAALİYETLER: Aşere, takrip ve tayyibe eğitimi verilerek Kur’an’ın farklı kıraatlerini senetleriyle öğretmek.

Bursa Ulucami’de imam-hatiplik yapmış ve en-Neşr fi’l-Kırââti’l-Aşr isimli eseri ile kıraat ilmine büyük katkılar sunan İbnü’l-Cezerî’ye olan vefanın bir gereği olarak Kur’an ve Kıraat ilimlerinde daha derinlikli eğitimlerin verilmesi üzerimize düşen bir sorumluluktur.