Maruf

Balkan İslam Akademisi

BALKAN İSLAM AKADEMİSİ

Yüz yılı aşkın bir zamandır Osmanlıdan kopmuş olan Balkan coğrafyasının, kültürel ve dini açıdan Anadolu’yla özellikle de Bursa’yla bağlarının devam ettiği görülmektedir. Arnavutluk’tan Makedonya’ya, Kosova’dan Bulgaristan’a, Bosna-Hersek’den Yunanistan’a kadar tüm Balkan devletlerinde yaşayan Müslümanlar olarak, geçen bu süreçte hep din kardeşlerimizin hasretini yaşadık. Büyük savaşların cereyan ettiği bu bölgenin halkaları, özellikle de biz Müslüman çok mağduriyetler yaşadık. İslam dünyasından siyaseten koparılan Balkanların İslam kimliğinden de koparılması için çok büyük uğraşlar verildi, İslam’a ait en küçük şeylere dahi tahammül edilmedi. Balkan Müslümanları, bir asırdır sadece ait oldukları İslam dünyasından koparılmak için uğraşılmadı, ayrıca İslam’ın aydınlattığı tarihinden ve inançlarından da koparılmaya çalışıldı.
Camilerinden medreselerine, şifahanelerinden hamamlarına, köprülerinden hanlarına kadar hala İslam medeniyetinin mührünü taşıyan Balkan coğrafyası, tarihte büyük devlet adamlarının olduğu kadar büyük ilim adamlarının da yurdu olmuştur. Beş yüz yıla yakın ezan seslerinin yükseldiği bu toprakların yeniden özüne dönmesinin zamanı artık gelmiştir. Bu ideal doğrultusunda TİKA gibi resmi kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetlerinin hayırla yâd edilmesi gerekir. Ancak burada asıl üzerinde durulması gereken çalışmaların, Türkiye Diyanet Vakfı ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yürütüldüğü belirtmemiz gerekmektedir. Yaklaşık yirmi yıldır, Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her bölgesinden gençler Bursa’ya getirilmekte, İslami ilimleri öğrenmeleri için maddi-manevi imkânlar sunulmaktadır.
Geçen yirmi yıllık süre içinde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin değerli öğretim elemanlarının büyük gayretleri ile bizler gibi yüzlerce Balkan kökenli kız-erkek öğrenci fakülteden mezun olmuş ve ülkelerimizde başarılı hizmetler yürütmeye başlamışlardır. Ancak bu kadar emek ve gayretlere rağmen Balkanlardan gelen öğrencilerin daha iyi eğitim almaları için çok daha fazla gayret gösterilmesi gerektiği de açıktır. Sadece fakülte müfredatı ile yetinilmeyip özel programlar çerçevesinde daha nitelikli ilim insanlarının yetişmesi için çalışmalar yürütülmelidir. Bu şekilde, Balkanların yüzyıldır yaşadığı travma belki ortadan kaldırılabilecektir.
Bu çerçevede Maruf İlim İrfan Kültür Merkezi bünyesinde planlanan Balkan İslam Akademisi, Balkanların yeniden İslam coğrafyasıyla organik bağlar kurmasına ve geçmişindeki ilmi zenginliği yeniden keşfetmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bizler de bu hedef doğrultusunda bir araya gelerek neler yapılabileceğini düşündük.
Balkan İslam Akademisinde Planlanan Faaliyetleri
Balkan halklarının inanç haritalarının çıkarılması ve dini sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilerek akademik düzeyde çözüm önerilerinde bulunulması
Balkan ülkelerinden gelen İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi için kurumsal çalışmalar yürütülmesi
Lisansüstü çalışma yapabilecek öğrencilerin tespit edilerek, çalışma alanlarının planlanması
Başarılı Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin Türkçe ve bölge dillerinde yayımlanması
Balkanlarda yaşamış alimler hakkında sempozyumlar, konferanslar yapılması ve bu alimlerin akademik çalışmalarla –kitap, makale vb.- günümüz insanına tanıtılması
Balkanlarda yaşamış alimlerin eserlerinin tespit edilerek tahkik ve tahlilinin yapılması ve bölge dillerine çevrilerek yayımlanması
Türkiyede yayımlanmış olan bazı modern ilmi eserlerin –ilmihal, akaid, siyer, ahlak vb. alanlarda- bölge dillerine çevrilerek halka ulaştırılmasının sağlanması
Bölge halkına dönük, görsel ve sesli yayınların yapılmasına katkı sunulması