Maruf

10 Soruda Mâruf İlim İrfan Merkezi, (MİİM) Nedir? Ne Değildir?

Mehmet Salih Kumaş

Mehmet Salih Kumaş

Maruf Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Uludağ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent


SORU 1- MİİM NEDİR?

MİİM, liyâkatli âlimler yetiştirmeyi ve onlar eliyle İslamî değerlere sahip, erdemli toplumlar oluşturmayı amaçlayan bir ilim-irfan merkezidir.

 MİİM NE DEĞİLDİR?  MİİM, hiçbir surette doğrudan ya da dolaylı olarak siyasî, iktisadî, sendikal, etnik vb. faaliyetler yürüten bir kurum değildir.

SORU 2- MİİM NEDİR? MİİM, İslam üst kimliği ve ümmet olma bilinciyle on dört asırdan beri Müslümanların kâhir ekseriyetinin (sevad-ı a’zam) benimsediği evrensel ve ortak değerleri dikkate alarak çalışmalar yürüten bir ilim merkezidir.

MİİM NE DEĞİLDİR? MİİM, her hangi bir mezhebin, meşrebin, cemaatin, siyasi fırkanın veya bir şahsın düşüncelerini empoze etmek için çalışmalar yürüten bir kurum değildir.

SORU 3- MİİM NEDİR? MİİM, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) varisi olma şerefine nail olmayı en büyük değer gören, dinde derin bilgi sahibi (râsih), muttakî, mütevazı, dünya gerçeklerini bilen, İslam’a ve insana hizmeti gaye edinmiş, ömrünü ilme ve irfana adamış nitelikli ilim insanları yetiştirmeyi amaçlayan bir müessesedir.

MİİM NE DEĞİLDİR? MİİM, ilim tahsilini dünya malı, makam-mevki, şöhret ve itibar kazanmanın bir yolu olarak gören, mutaassıp, belli bir mezhebin, meşrebin, ekolün veya düşüncenin neferi olmayı görev bilen ilim adamları yetiştirmeyi amaçlayan bir müessese değildir.

SORU 4- MİİM NEDİR? MİİM, yaptığı tüm faaliyet ve çalışmalarla öncelikli olarak sahîh dinî bilgi ve anlayışı topluma ulaştırmak ve İslam’ın hedeflediği “iyi insan, erdemli toplum” inşâına katkı sunmak için faaliyetler yürüten bir kurumdur.

MİİM NE DEĞİLDİR? MİİM, toplumun dinî yapısına doğrudan veya dolaylı olarak katkı sunmayan teorik, farazî, tafsilatta kalmış, Müslümanlar arasında tefrikaya yol açabilecek faaliyet ve çalışmaları teşvik eden bir kurum değildir.

SORU 5- MİİM NEDİR? MİİM, köklü İslam ilim geleneğinden tevarüs eden klasik dil öğretim yöntemi ile modern metot ve enstrümanların sentezine dayalı yeni bir anlayışla Arap Dili ve Belagâtı’nın öğretilmesi, klasik dini metinlerin okutulmasını ve güncel dinî sorunların çözümüne odaklanmış bilimsel çalışmaları teşvik eden bir ilim merkezidir.

MİİM NE DEĞİLDİR? MİİM, on dört asırlık İslam geleneğini ve zengin ilmî birikim ve yöntemleri dikkate almadan İslam’ı anlamaya, yorumlamaya ve günümüz sorunlarına çözümler üretmeye çalışan bir kurum değildir.

SORU 6- MİİM NEDİR? MİİM, İslamî ilimler alanında tahsil gören öğrencilerin eksik ve zayıf yönlerini tamamlamalarını/takviye etmelerini sağlayan ve böylece liyakatli ilim insanlarının yetişmesini hedefleyen bir ilim merkezidir.

MİİM NE DEĞİLDİR? MİİM, sadece hafız yetiştiren bir Kur’an kursu veya İmam-Hatip okullarının/İlahiyat fakültelerinin alternatifi olan bir kurum değildir.

SORU 7- MİİM NEDİR? MİİM, tüm İslam dünyasındaki değişim ve dönüşümü yakından takip ederek Müslümanların birlik ve kardeşliğine katkı sunacak, Müslümanların çok yönlü gelişmesine ve ilerlemesine yardımcı olacak bilimsel çalışma ve yayınlar yapan bir kurumdur.

MİİM NE DEĞİLDİR? MİİM, klasik ilmî tartışmalara, teorik meselelere odaklanarak günümüz İslam dünyasının sorunlarına ilgisiz kalan bir ilim merkezi değildir.

SORU 8- MİİM NEDİR? MİİM, yurt içinden/dışından gelen ilim insanlarının rahat bir şekilde konaklayabileceği, konferans, panel, sempozyum, çalıştay, müzakere ve derslerin yapılabilmesine fiziksel ortam sağlayan bir kurumdur.

MİİM NE DEĞİLDİR? MİİM, bünyesinde yapılan faaliyet ve yayınlardan kar amacı güden, ücretli konaklama imkânı sunan bir merkez değildir.

SORU 9- MİİM NEDİR? MİİM, Balkanlar başta olmak üzere, yurtdışından ülkemize gelen ilim taliplerinin daha iyi eğitim almaları için özel çalışmalar yürüten ve bazı klasik/modern temel eserlerin farklı dillere çevrilmesini amaçlayan bir kurumdur.

MİİM NE DEĞİLDİR? MİİM, İslam dünyasının birlik ve bütünlüğüne zarar verecek bölgesel ve etnik ayrımlar yaparak çalışmalar yürüten ve bu ilmî faaliyetleri başka amaçlar için kullanan bir ilim merkezi değildir.

SORU 10- MİİM NEDİR? MİİM, Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Değirmenönü Mahallesinde bulunan, 2169m² arsa üzerine inşa edilmiş, yaklaşık 5000 m² inşaat alanına sahip, Osmanlı-Selçuklu mimarisinde, Bursa kemerli revakları olan; bünyesinde altı akademiden oluşan bir İslamî İlimler Merkezi (1- Arap Dili ve Âlî (Alet) İlimler Akademisi, 2- Hâfızlık ve Kıraât Akademisi, 3- Fıkıh Akademisi, 4- İslam İktisad Akademisi, 5- Balkan İslam Akademisi, 6-Erdemli Toplum Akademisi), Toplum Eğitim Merkezi (Diyanet Aile İrşat Bürosu), zengin Kütüphanesi, çok fonksiyonlu sınıfları, otel odası şeklinde planlanmış dokuz adet Hoca Misafirhanesi ve Toplantı-Gösteri Salonundan oluşan bir ilim merkezidir.

MİİM NE DEĞİLDİR? MİİM, tarihî ve sanatsal yönü bulunmayan, hedef ve faaliyetlerinin ruhuna uygun düşmeyecek şekilde inşa edilmiş bir yapı değildir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın